Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı

Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı (ANCE), Avrupa Birliği içinde ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın tanıtılması ve kırılgan sosyal grupları desteklemek için çalışan, Atina’da bulunan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Tel/Faks: +30 210 8215343, 210 8215044

E-posta: ance@ance-hellas.org
İnternet sitesi: www.ance-hellas.org  

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT Center) 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi çatısı altında kurulmuş bağımsız, kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezidir. Merkez, Türkiye’nin dış politikasını ilgilendiren konular başta olmak üzere uluslararası gündemde yer alan sorunlar üzerine çalışmalar yürütmektedir. Merkezin çok kültürlü ekibi, geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle diyalog ve müzakere yöntemlerini kullanarak ikili ilişkilerde uzlaşma sağlamayı amaçlar. GPoT Merkezi 2013 yılından beri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ile özel istişari statüdedir.

Tel: +90 212 4984465 / Faks: +90 212 4984405

E-posta: info@gpotcenter.org
İnternet sitesi: www.gpotcenter.org

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Türkiye’de önde gelen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın amacı, insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.

Tel: +90 212 2931605 / Faks: +90 212 2931009

E-posta: ikgv@ikgv.org
İnternet sitesi: www.ikgv.org

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kuruldu. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nin temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD  çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Tel: +90 312 4275583 / Faks: +90 312 2126015

E-posta: sgdd@sgdd.org
İnternet sitesi: www.sgdd.org.tr