Hoşgeldiniz

Yunan sivil toplum kuruluşu “Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı (ANCE), ve Türkiye’deki İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)”,  tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 14 ay süreli “Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” projesinin genel hedefi, AB-Türkiye sivil toplum işbirliğini; göç ve sığınma politikalarını AB standartlarına göre geliştirmek ve Türkiye ve AB arasında göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirmek için kolaylaştırmaktır.

DAHA

Düşüncelerini paylaş. Dinleyin. Tartışın.
Web sitemizi ziyaret

TARTIŞMA FORUMU