Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία

Το έργο “Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία” υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Διαλόγου της Κοινωνίας Πολιτών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει κοντά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία και την ΕΕ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, και το χτίσιμο ενός μόνιμου διαλόγου μεταξύ τους. Το Υπουργείο Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο υπεύθυνος φορέας για την τεχνική υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Συμβάσεων είναι η Αναθέτουσα Αρχή του Προγράμματος.

Ο γενικότερος σκοπός του 14μηνου έργου “Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία” που υλοποιείται από την μη κερδοσκοπική οργάνωση Athens Network of Collaborating Experts, το Global Political Trends Center του Istanbul Kültür University, και τις Τουρκικές ΜΚΟ Human Resource Development Foundation και Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για την προώθηση της ανάπτυξης μεταναστευτικών και προσφυγικών πολιτικών στην Τουρκία εναρμονισμένων με τα πρότυπα της ΕΕ και μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

 1. Στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Τουρκικών ΜΚΟ ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαχείρισης της μετανάστευσης,
 2. Στην ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών σε Ελλάδα και Τουρκία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συστήματα διαχείρισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, και
 3. Στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της Ελληνικής και της Τουρκικής κοινωνίας στα θέματα των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:

Α. Δράσεις έρευνας και ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε θέματα μεταναστών και προσφύγων 

 1. Εργαστήριο δικτύωσης μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε Ελλάδα και Τουρκία
  2-ήμερο εργαστήριο δικτύωσης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή Ελληνικών και Τουρκικών ΜΚΟ, με στόχο τη συνεισφορά δημόσιων φωνών και δικτύων συνηγορίας (advocacy) από την Ελλάδα και την Τουρκία στην ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τη μετανάστευση. Με το πέρας του εργαστηρίου θα συνταχθεί ένα κείμενο προτάσεων για την ανάπτυξη ενός μοντέλου συντονισμού μεταξύ Ελλάδας (ΕΕ) και Τουρκίας. 
 2. Μελέτη για την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος για τη συλλογή, ανάλυση και πρόσβαση σε αξιόπιστα κατανεμημένα στοιχεία σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ως θεμέλιο για τη σχεδίαση μεταναστευτικών πολιτικών βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα..

Β. Δράσεις ενδυνάμωσης ικανοτήτων

 1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο 30 ωρών για 30 δημόσιους υπαλλήλους (αστυνομικούς, προσωπικό κέντρων κράτησης, συνοριοφύλακες κλπ) στα Ελληνo-Τουρκικά σύνορα (Edirne) πάνω σε θέματα σχετικά με τους παράτυπους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο.
  Στόχος των σεμιναρίων είναι να ενισχυθεί η γνώση των δημόσιων λειτουργών σχετικά με το διαχωρισμό μεταξύ παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο και την πρόσβαση των μεταναστών και των προσφύγων/αιτούντων άσυλο σε υπηρεσίες υγείας, νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και θέματα φύλου.
 2. Σεμινάρια προσανατολισμού (orientation) 40 ωρών για 100 πρόσφυγες  στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας (Gaziantep), κυρίως γυναίκες και νέους.
  Τα σεμινάρια στοχεύουν να βοηθήσουν του πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να αντιμετωπίσουν βασικά προβλήματα και ανάγκες τους. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τους νέους/παιδιά. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωση  της ζωής των προσφύγων, μέσω της πρόσβασης σε άτυπη μάθηση, μαθήματα Τουρκικής γλώσσας και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη. Οι πρόσφυγες θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους, τους μηχανισμούς πρόσβασης σε αυτά στην Τουρκία, καθώς και για τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των περιοχών όπου διαμένουν.
 3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο 20 ωρών για 15 άτομα-προσωπικό κέντρων κράτησης κλπ στη Sanliurfa, σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και την εφαρμογή του τουρκικού Νόμου για τους Αλλοδαπούς, με τη συμμετοχή Δικηγορικών Συλλόγων.
  Τα σεμινάρια θα εστιάσουν στο νομικό σύστημα και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου για τους Αλλοδαπούς και τη Διεθνή Προστασία, που έχουν μεγάλη σημασία για τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.

Γ. Καμπάνια Ευαισθητοποίησης

 1. Δημιουργία ιστοσελίδας έργου
  Αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας του έργου και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την πρόοδο του έργου, καλές πρακτικές και αποτελέσματα του έργου, φόρουμ συζητήσεων κλπ.
 2. Θεματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ΜΜΕ
  Δύο 2-ήμερα θεματικά εργαστήρια θα διοργανωθούν στην Κωνσταντινούπολη με στόχο την παρουσίαση της υλοποίησης του έργου, καθώς και μία κριτική αξιολόγηση του έργου με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, και την παροχή νέας γνώσης για παλιά προβλήματα σχετικά με το ευρύτερο φαινόμενο της μετανάστευσης και ειδική εστίαση στις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας
 3. Δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών-σημείων εισόδου μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα σύνορα Ελλάς-Τουρκίας και Τουρκίας-Συρίας, για τα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και άλλα μεταναστευτικά ζητήματα
  α) Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων πληροφόρησης σε Έβρο, Λέσβο, Sanliurfa και Gaziantep με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων, εκπροσώπων τοπικών και κρατικών αρχών, μεταναστευτικών κοινοτήτων, ΜΚΟ, αστυνομικών/ λιμενικών αρχών κλπ, καθώς και του ευρύτερου κοινού, για το στόχο, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου και την παρακίνηση της συμμετοχής τους σε αυτό. Οι τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
  β) Διοργάνωση τεσσάρων μονοήμερων εργαστήριων με τις τοπικές κοινότητες, μετά από κάθε ημερίδα πληροφόρησης σε Έβρο, Λέσβο, Sanliurfa και Gaziantep με στόχο την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΜΚΟ που δουλεύουν με τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σε αυτές τις περιοχές, και των τοπικών αρχών, αστυνομίας και λιμενικού/συνοριοφυλακής για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη διάγνωση προβλημάτων σε σχέση με τα δικαιώματα των παραπάνω, αλλά και την προώθηση πρακτικών φιλικών προς τους μετανάστες / πρόσφυγες.
 4. Τελικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη με θέμα την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης σε ΕΕ και Τουρκία
  Το μονοήμερο τελικό συνέδριο του έργου θα φέρει κοντά ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες σε θέματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και θέματα σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, με τους εταίρους του έργου. Το συνέδριο θα εξετάσει το γενικό αντίκτυπο του έργου, την υλοποίηση του σε Τουρκία και Ελλάδα, θα αξιολογήσει κριτικά της παρατηρήσεις και προτάσεις της έρευνας και θα καλέσει τους συμμετέχοντες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις συμβάλλοντας έτσι στα αποτελέσματα του έργου.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ