Το Global Political Trends Center του Istanbul Kültür University διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του το τελικό συνέδριο του έργου στις 7 Απριλίου 2017. Το συνέδριο παρουσίασε τον συνολικό αντίκτυπο του έργου, την εφαρμογή του στην Τουρκία και την Ελλάδα. Επίσης, στο συνέδριο συζητήθηκαν τα ευρήματα και οι προτάσεις και της μελέτης. Στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες για τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και προτάσεων. Οι συζητήσεις έδωσαν φωνή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου.