Η δράση αυτή που διοργάνωσε ο εταίρος του έργου Human Resource Development Foundation (HRDF) είχε ως στόχο τη παροχή σεμιναρίου σε 100 πρόσφυγες συνολικά.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στις 11-12 Φεβρουαρίου 2017 στο Κέντρο του HRDF για τους Σύριους στην Κωνσταντινούπολη. Συνολικά 4 ειδικοί εκπαιδευτές και 4 διερμηνείς αραβικών συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Φιλοξενήσαμε 86 Σύριους πρόσφυγες την πρώτη μέρα και 94 Σύριους πρόσφυγες τη δεύτερη μέρα. Οι 100 πρόσφυγες χωρίστηκαν σε 4 τάξεις (μία τάξη για τους άνδρες και τρεις για τις γυναίκες).

IMG_5872Οι πρόσφυγες ήρθαν στο Κέντρο του HRDF με τα παιδιά τους τα οποία φιλοξενήθηκαν σε ασφαλείς χώρους, ειδικά διαμορφωμένους για αυτά, όπου παρακολούθησαν εργαστήρια με τη βοήθεια και την επίβλεψη εθελοντών. Συνολικά, 19 άτομα εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τις δύο μέρες (4 εκπαιδευτές, 4 διερμηνείς αραβικών, 4 διαμεσολαβητές, 2 εργαζόμενοι του Κέντρου, 2 βοηθοί, 1 άτομο προσωπικό του έργου, 2 υπάλληλοι ασφαλείας). Οι πρόσφυγες που ήρθαν από διάφορες γειτονιές χρησιμοποιώντας τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς έλαβαν τα έξοδα μεταφοράς και τους παρασχέθηκαν γεύμα και ροφήματα. Η εκπαίδευση κάλυπτε θέματα όπως το δικαίωμα των προσφύγων στην υγεία, οι πρώτες βοήθειες, η αποκατάσταση τραυμάτων, η αναπαραγωγική υγεία, η μητρική φροντίδα κλπ. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έγινε με βάση προηγούμενη εκτίμηση αναγκών που βοήθησε στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων.

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που εκπονήθηκε μεταφράστηκε στα αραβικά, εκτυπώθηκε σε 110 αντίτυπα και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες/ουσες. Οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης στα αραβικά. Μετά την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες/ουσες ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και τα σχόλιά τους ήταν πολύ θετικά.