Με επιτυχία διοργανώθηκε στις 26-27 Μαΐου 2016 στο Europe Direct του Δήμου Αθηναίων το εργαστήριο δικτύωσης μεταξύ Ελληνικών και Τουρκικών ΜΚΟ στα πλαίσια του έργου «Μεταναστευτικό
Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία».

Στόχος του εργαστηρίου ήταν ανταλλαγή απόψεων εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στο ζήτημα της μετανάστευσης, η συζήτηση αναφορικά με τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες καθώς και η ανάλυση λύσεων και προτάσεων για την κοινή διαχείριση αυτών των προβλημάτων.

Αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν η ανάπτυξη ενός συνόλου προτάσεων για τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών Ελλάδας (ΕΕ) και Τουρκίας σχετικά με την πιο αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης.

Για την αναφορά, πατήστε εδώ.