Ο εταίρος του έργου ASAM διοργάνωσε την εκπαίδευση δημόσιων υπαλλήλων στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Αδριανούπολη κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του Μαρτίου, (από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου 2017). Παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε συνδυασμό με ομαδική μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων, συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Η εκπαίδευση εστίασε σε καίρια θέματα όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, ο προσδιορισμός ευπαθών ατόμων, η πρόσβαση σε κοινωνικές υποδομές, καθώς και ζητήματα φύλου και πολιτισμικά ευαίσθητα.

Ο εταίρος του έργου ASAM διοργάνωσε επίσης από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου στη Σμύρνη, εκπαίδευση για το προσωπικό των κέντρων κράτησης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ. Η συγκριτική ανάλυση των νομοθεσιών της ΕΕ και των πρακτικών που ισχύουν στην Τουρκία βοήθησε τους συμμετέχοντες/ουσες να εμβαθύνουν στους εθνικούς και διεθνείς νόμους για τις διαδικασίες μετανάστευσης και χορήγησης ασύλου. Επιπλέον, η εκπαίδευση αυτή αύξησε την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών ως προς ψυχολογικές προκλήσεις που επιφέρει η εργασία με τους πρόσφυγες.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών ήταν δημόσιοι υπάλληλοι από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης, η οποία λειτουργεί υπό το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία, περίπου 200 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι είτε απολύθηκαν είτε μετατέθηκαν. Η απομάκρυνση έμπειρου προσωπικού από την Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης –ιδιαίτερα από τις παραμεθόριες περιοχές όπου το ποσοστό παράνομης μετανάστευσης είναι πολύ υψηλό – αποτέλεσε σημαντική πρόκληση καθώς οι νεοεισερχόμενοι και το προσωπικό που είχε μετατεθεί δεν διέθεταν τις απαιτούμενες δεξιότητες και κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση και τα εργαστήρια που οργανώσαμε ήταν επιτυχημένα καθώς είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων υπαλλήλων όπως ειπώθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Izmir_IMG_1710-1200x900