Το Global Political Trends Center του Istanbul Kültür University διοργάνωσε ένα διήμερο θεματικό εργαστήριο στις 23-24 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κύριος στόχος του διήμερου θεματικού εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της κριτικής αξιολόγησης του έργου στο σύνολό του, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την παροχή γνώσης σχετικά με το ευρύτερο φαινόμενο της μετανάστευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: α) Διάλογος μεταξύ δημόσιων υπαλλήλων και μεταναστών / προσφύγων, β) ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, γ) προβολή των ζητημάτων και των ανησυχιών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων στην Τουρκία και την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και ειδικοί στον τομέα της μετανάστευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.